reMIND festival

reMIND festival


Často vás do spolupráce na novém projektu přesvědčí přístup a nadšení jednotlivých aktérů. To se povedlo i v rámci 3. ročníku land artového festivalu reMIND, jehož téma navíc korespondovalo s námi proklamovanou česko-německou spoluprací.

Již samotné motto pozoruhodného festivalu: „HRANICE JSOU MÝTUS“ hovořilo samo za sebe. Když se k tomu navíc přidal zajímavý hudební line-up a pozoruhodný program, bylo o naší účasti na akci rozhodnuto.


3. ročník festivlu reMind nabídl nejen hudební produkci renomovaných umělců, ale i možnost zažít génia loci česko-německé krajiny, která byla nosným tématem ojedinělé akce. Součástí programu byla proto i téměř patnáctikilometrová komentovaná procházka z Lomečku u Domažlic do zaniklé obce Plassendorf, která dále pokračovala do překrásného areálu Hoflind německého partnera festivalu Antona Robla. Zde festival pokračoval přednáškami a workshopy doplněnými o další hudební produkci.


Naším úkolem bylo flexibilně reagovat v rámci propagace na blížící se termín festivalu. Vzhledem k nízkorozpočtovému charakteru a cílové skupině celé akce se jako efektivní forma propagace potvrdila předpokládaná aktivní komunikace na sociální síti Facebook. Tam jsme také bezprostředně po dohodě o spolupráci založili profil akce, dvojazyčně komunikovali a na základě přání organizátora také vytvářeli vzhled, obsah a jednotlivé kampaně.


Organizátorovi celé akce Petru Klementovi patří náš respekt za odhodlání i entuziasmus pořádat podobné zajímavé, nekomerční, ale vpravdě kulturní a velmi pozoruhodné akce!

(Foto: Tomáš Tauber, Michael Rada, Zdeněk Zrůst; Video: Antonín Procházka ml.)