Café Regner

Café Regner

musik shine
Jedním z aktuálních a zároveň velmi zábavným projektů je tvorba grafických vizuálů pro Café Regner v Plzni. Jejich úkolem je zaujmout na vybraných profilech sociálních sítí a zároveň přilákat potenciální návštěvníky klubu.

normal nazdeno