Cham – besser einkaufen

“Cham – besser einkaufen”

Přeshraniční marketing mezi Českou Republikou a Německem se stává čím dál důležitějším! Po několika úspěšných projektech s městem Plzeň a TVA Regensburg jsme v roce 2017 začali spolupracovat také se sdružením “Cham-besser einkaufen”.


Regionální nákupní metropole Cham a její hlavní ekonomické subjekty se už delší dobu pokoušejí cíleně oslovit českou klientelu.

“Český trh byl pro nás doposud z hlediska marketingu pomyslnou knihou se sedmi pečetěmi. Již roky se snažíme naše české sousedy efektivně oslovovat, ale je to opravdu velmi těžké,” říká Helmut Hagner, generální manažer, FREY Unternehmensgruppe.

“Hledali jsme někoho, kdo se na českém vyzná a kdo by byl naším spojovacím článkem mezi námi a českými partnery. A právě v osobě pana Hečla a firmě MarketingTaxi jsme takovou ho našli. Zdeněk Hečl pro nás plní důležitou spojovací funkci a díky níž se nyní na českém trhu dokážeme pozicionovat a zacílit naši komunikaci správným směrem. Plně mu ohledně našich investic do správných marketingových kanálů důvěřujeme,” doplňuje Helmut Hagner, generální manažer, FREY Unternehmensgruppe.

Během několika měsíců jsme společně se západočeskou ZAK TV a několika dalšími partnery sestavili efektivní roční kampaň, kterou se nám podařilo v prosinci 2017 úspěšně odstartovat.

Pomyslný startovní výstřel obstarala vánoční soutěž:

Výborně zpracované reklamní spoty, produkované TVA Regensburg a námi uzpůsobené pro české publikum, přispívají k optimální mediální prezenci na západočeském trhu v roce 2018:

a

Celoroční kampaň bude doplněna i několika komerčními reportážemi, PR články, mediální prezentací v online i outdooru.

Naše vřelé poděkování za výbornou spolupráci patří i všem partnerům, kteří se na kampani podílejí: TVA Regensburg, One4Two Media, ZAK TV a v neposlední řadě samozřejmě i sdružení Cham – besser einkaufen. Dále děkujeme panu Florianu Schmidbauerovi z FREY Unternehmensgruppe.

Zdeněk Hečl

PS: po získání exkluzivního zastoupení pro TVA Ostbayern v rámci České Republiky s nám podařilo získat také zastoupení pro ZAK TV a Německo. Pro televizní reklamní aktivity v oblasti východního Bavorska a Hornofalcka jsme Vaší optimální volbou!

V dnešní zrychlené době je těžké dělat něco pořádně. Většina lidí vše řeší povrchně a podle toho to tak většinou dopadá. Narazit v mé branži na někoho, kdo je výborný obchodník a k tomu má mozek markeťáka, je skoro nemožné. Když už se někdo takový objeví, tak je to většinou podivín. My ale našli jednoho, který se vymyká. Pan Zdeněk Hečl nám zprostředkoval skvělý byznys. Byla to opravdu profesionální práce, která se dnes jen tak nevidí a byla navíc i zábavná! Málokdo má větší cit pro detail než já, ale pan Hečl mě velmi mile překvapil. Neodpustí vám žádné chyby a donutí vás vše dotáhnout do dokonalosti. Byznys jsme úspěšně uzavřeli a navázali i přátelské vztahy. Nyní už pracujeme na další kampani.
Viktor Nový, výkonný ředitel, Zak TV s.r.o.