Techmania Science Center a DinoPark Plzeň

Techmania Science Center a DinoPark Plzeň


Příběh crossmediální reklamní kampaně v Německu pro plzeňské společnosti Techmania Science Center a DinoPark začal podrobnou marketingovou rešerší německého mediálního trhu dle dohodnuté specifikace. Příprava a realizace trvala necelých šest měsíců. Na jejím konci vznikla ucelená propagační a PR kampaň ve spádové oblasti bavorské metropole Regensburg.


Celou kampaň se nám podařilo zrealizovat paralelně s televizní reportáží “Pilsen für Kinder”, kterou jsme společně s Plzeň TURISMUS p.o. a německou televizí TVA Ostbayern produkovali.